כניסה לגנים שם משתמש: סיסמה:
  •  
מסלול לימודים
פרסום אפקטיבי
פתח/י אתר לגן
פתחי אתר מקצועי לגן
מה חדש
סקר
  איך אתם תורמים למאמץ לשמירת הבטיחות בדרכים?hishtalmut.jpg
תקנון

מבוא:

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל, האתר נקרא בתנאי שימוש אלה "האתר" או בשמו ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל, הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה, שכן השימוש באתר, לרבות גישה לתכניו, מעידים על הסכמתך להם. חלק מהפעולות באתר (לדוגמה, מסירה מקוונת של מודעות לפרסום) כפופים לתנאי שימוש או להסכמים מקוונים נוספים. בחלק מן המקרים תתבקש לאשר באופן פעיל את הסכמתך לתנאים או הסכמים אלה. במקרה כזה, ביצוע הפעולות הללו יהיה כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהם. בכל מקרה, כל התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מידע ותכנים באינטרנט:

המידע שתמסור לפרסום באתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל ובאתרי המשנה אשר יפתחו על ידי החברים בארגון יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראלו/או פרסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני או בSMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי פרסומי בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לפנות לארגון גני הילדים הפרטיים בישראל עלמנת לבטל את הסכמתך לכך ולחדול מקבלתו. אתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל כולל מודעות ופרסומות מטעמם של מי מבקשים להציע לקנות מוצרים, שירותים או מידע ("המודעות"). המודעות יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה. הן מתפרסמות מטעמם של אנשים פרטיים כמו גם מטעם חברות, מוסדות ועסקים. ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות , האחריות היחידה לתוכן חלה על מי שמסרו את המודעות לפרסום. לפיכך, פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מטעמו של ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל למכור / לקנות את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם
.
כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בינך לבין מי שמסר את המודעה לפרסום. ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל אינו צד לכל עסקה כזו, ולא ישא באחריות לשירותים, לטובין או למידע שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו בעקבות פרסומן.

השימוש באתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל:

הנך רשאי להשתמש באתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות המודעות) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך אתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל לרבות מודעות כלשהם, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוג  Crawlers, Robots וכדומה, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל
.
אין להציג תכנים מאתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה
.
אין להציג תכנים מאתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים אומידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים
.
אין לקשר לאתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק
.
אתרי אינטרנט או יישומי מחשב ותקשורת אחרים רשאים לקשר ולהפנות רק לעמוד הבית של אתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל כפי שהוא , בעת קישור כאמור על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש - לדוגמה, בסרגל הכתובת  (address bar)  בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת
.
אסור לקשר לעמודים או לתכנים באתר שלא באמצעות עמוד הבית ("קישור עמוק"). בכללזה אסור לקשר לתכנים מאתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר
.
ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי:

במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי ( כדוגמת לוחהמכירות) תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס חיוב ועוד, נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של חברת נגב ייעוץ ופיקוח אינטרנטי. נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.

מדיניות ניהול מודעות באתר:

מפעילת אתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר. תקנון האתר מאפשר לכל אדם להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת. הנהלת האתר משאירה לעצמה את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל.

זכויות יוצרים/סימני מסחר:

כל הדפים המופיעים באתר הם רכושה של  ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב . האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש. ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של הארגון, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת הפרסומים המופיעים בו - שייכות בלעדית לארגון גני הילדים הפרטיים בישראל. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה לכל מטרה שהיא.

קישורים באתר:

במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע המקושרים מתוך אתר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל אינם מתפרסמים על ידי ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל או מטעמו. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל אינו אחראי לאתרי האינטרנט, שאליהם מוליכים הקישורים ואין באפשרותו לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל אינו שולט במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואינו מפקח עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט
.
ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

אחריות ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל:

השירותים והמידע באתרי ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל ניתנים לשימוש כמות שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל אינו מתחייב, כי למידע או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתמסור לפרסום, ולכן לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שתמסור לפרסום. כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל אינו מתחייב כי פרטים שמוסרים המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל עצמו אינו מכיר את משתמשי האתר או המפרסמים בו, ואין ביכולתו לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים. ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל אינו מתחייב שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל או אצל מי מספקיהם.

הנך מתחייב לשפות את ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, לרבות מודעות.


תקנון תשלום באמצעות כרטיס    אשראי באתר
א.אדם אשר ביצע תשלום באמצעות חב' הסליקה באתר הארגון רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
ב.להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים
1. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר מביניהם.
2. ברכישת שירות- בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן .
ג. ביטול של עסקה אשר נעשתה מול הארגון ייעשה באמצעות פנייה בכתב לארגון גני הילדים הפרטיים בלבד, באמצעות משלוח הודעת דוא"ל ל   
irgun.haganim@gmail.com כל רכישה בחנות המפרסמת מוצרים באתר, מחוייבת בפניה לביטול ישירות אל מול הספק המצויין כמוכר הבלעדי בחנות.
ד.ביטול התשלום כאמור בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה לא יחייב את האדם בדמי ביטול או טיפול כלשהם.

 

שונות:
תשלום עבור פרסום מסחרי באתר יעשה במזומן ו/או באמצעות כרטיס אשראי ,      בהתאם לנהלי חברות האשראי ובכפוף לאישורן. על פי שיקול דעתה הבלעדי ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. הארגון יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
 
 
חיפוש
חפש:  
שם:  
עיר:  
 
קבלו עדכונים מהארגון
שם:
דואר אלקטרוני:
מרכז הדרכה
       
שידור חי
                       
ארגון גני הילדים הפרטיים תקנון צור קשר כניסה לאתרי גננות מדריך לניהול אתר ניהול ספקים מפת האתר אינדקס גנים גני ילדים גננות משתפות לוחות לימודי גננות

© כל זכויות שמורות לארגון גני הילדים הפרטיים בישראל                             בניית אתר                                האתר מנוהל ומפוקח על ידי - נגב ניהול אתרים באינטרנט